Kontaktujte nás
Dotazy, poptávky a konzultace ?

Francie: +33 (0)4 75 69 22 11 / info@rousselet-robatel.com

Naše další značky
Kromaton
ARRGOS

Laboratoř

Rousselet Robatel je celosvětovým lídrem v oblasti navrhování a výroby širokého sortimentu odstředivek a odstředivých extraktorů pro různá průmyslová odvětví, jako je chemie, farmacie, kosmetika, biotechnologie, textilní průmysl, strojírenství a potravinářství.

Společnost Rousselet Robatel nabízí stolní vertikální odstředivku, která je ideální pro laboratoře a výzkumná a vývojová střediska.

Společnost Rousselet Robatel vyrábí odstředivku v malém měřítku přizpůsobenou pro kilolaboratoře a malé pilotní provozy.

SUPER KOMPAKTNÍ LABORATORNÍ ODSTŘEDIVKY TYP RA 20 Vx

SNADNÁ OBSLUHA

 • Kompaktní, lehké a snadno přenositelné zařízení
 • Skleněné průhledítko
 • Čelní ovládací panel s číslicovým displejem rychlosti otáčení.

PŘIZPŮSOBIVOST / VÝKON

 • Vyměnitelné prvky
 • Možnost testování rozdílnými metodami (filtrace / dekantace) separace pevné fáze / kapaliny
 • Ideální pro odvětví chemického a textilního průmyslu.

FUNKČNOST

 • Ideální pro výzkumná a vývojová oddělení
 • Kompaktní a plně funkční design
 • Přítlačné petlice víka (pro dokonalejší těsnost).

LABORATORNÍ ODSTŘEDIVKY RC 20 / RC 30 Vx

SNADNÁ OBSLUHA

 • Vyprazdňovaní koláče vyjímatelným filtračním vakem
 • Ovládaní cyklu manuálně nebo v poloautomatickém režimu
 • Mohou byt instalovány na podlaze nebo v patře.

FLEXIBILITA

 • Vyměnitelné prvky
 • Možnost provádění jak filtračních, tak i dekantačních testů separace pevné fáze/kapaliny
 • Použití nejen v laboratořích, ale i ve zkušebních provozech nebo dokonce v malosériové výrobě (kilolab).

SPOLEHLIVOST

 • Provoz za velmi obtížných podmínek: zpracování korozivních produktů, v agresivním prostředí, ve výbušné atmosféře…

ODSTŘEDIVKY S VYPRAZDŇOVÁNÍM VYŘEZÁVACÍM NOŽEM TYP EHBL 253 DRG

FUNKČNOST

 • Ideální pro oddělení výzkumu a vývoje, pilotní a malosériovou výrobu
 • Široký sortiment odstředivek pro výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

FLEXIBILITA / VHODNOST

 • Pro filtraci pevné látky z kapaliny nebo dekantaci pevné látky z kapaliny
 • Pro jednoduché separace jako i pro složitější procesy
 • Pro zpracování mono-produktu jako i pro vícero produktů.

SPOLEHLIVOST

 • Pro standardní procesní podmínky jako i ty extrémně náročné (výbušné prostředí, nebezpečné materiály, korozivní materiály)
 • Možnost odstředivky izolované bariérou umístěním do kontejnmentu nebo do sterilního izolátoru (podle velikosti a typu odstředivky).